Dansk Model Sejlklub / Aktiviteter / Standerhejsning
Standerhejsning
FORSIDE  LINKS  |

 Standerhejsning, symboliserer at sæsonen starter for Dansk Model Sejlklub.

 

 

Standerhejsning i DMS

Mandag den 14. Juni 2021

Afholdes i år i forbindelse med Generalforsamling.

Kl.: ca. 19:00 hejses Standeren.

Vi håber på stort fremmøde

 

Klubben sørger traditionen tro for Kaffe og Kage

Øl & Vand kan købes i klubben.

M.V.H. Bestyrelsen

 

 

Standeren nedtages (sæsonen slutter) medio oktober.